απαξιώνω


απαξιώνω
απαξιώνω, απαξίωσα βλ. πίν. 3

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • απαξιώνω — ίωσα, δεν κρίνω άξιο, δεν καταδέχομαι: Απαξίωσε ακόμη και να με χαιρετήσει. Ουσ. απαξίωση, η …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • απαξιώ — απαξιώ, απαξίωσα βλ. πίν. 197 και πρβλ. απαξιώνω …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής